Cookie


Aké súbory cookie používajú webové stránky webového sídla na doméne www.zabiacesta.sk?

Súbory cookie predstavujú textové súbory, ktoré webové stránky webového sídla na doméne www.zabiacesta.sk umiestňujú do zariadenia používateľa pri ich prehliadaní. Spracúva ich a ukladá ich samotný webový prehliadač používateľa. Súbory cookie sú samy o sebe neškodné a slúžia pre dôležité funkcie webových stránok. Súbory cookie sú za určitých okolností v spojitosti s IP adresou používateľa považované za osobné údaje a podliehajú regulácii všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Webové stránky webového sídla na doméne www.zabiacesta.sk používajú nasledovné typy súborov cookie:

1. Z hľadiska účelu, na ktorý slúžia súbory cookie:

1.1 Nevyhnutne potrebné súbory cookie (Strictly necessary cookies) – tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby používateľa mohol prehliadať webové stránky webového sídla na doméne www.zabiacesta.sk a využíval ich funkcie. Ide o súbory cookie, ktoré slúžia pre technické uloženie údajov alebo prístupu k nim a ktorých účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete. Tieto súbory cookie sú spravidla súbory cookie first-party (prvej strany). Na ich spracúvanie sa nevyžaduje získanie súhlasu od používateľa.

1.2 Štatistické súbory cookie (Statistics cookies) – „výkonnostné súbory cookie“ zhromažďujú informácie o tom, ako používateľ využíva webové stránky webového sídla na doméne www.zabiacesta.sk, ktoré stránky navštívil a na ktoré odkazy klikol. Žiadna z týchto informácií sa nedá použiť na konkrétnu identifikáciu dotknutej osoby.

Všetko je agregované, a preto aj anonymizované. Ich jediným účelom je zlepšenie jednotlivých funkcií webových stránok webového sídla na doméne www.zabiacesta.sk. Ide o súbory cookie z analytických služieb third-parties (tretích strán) – nástroj Google Analytics spoločnosti GOOGLE. Tieto súbory cookie sú použité výhradne pre prevádzkovateľa Technické služby mesta Levoča (vlastníka navštívených webových stránok webového sídla na doméne www.zabiacesta.sk).

Negatívne vymedzenie:

Na webových stránkach webového sídla na doméne www.zabiacesta.sk sa nepoužívajú Preferenčné súbory cookie (Preferences cookies) a Marketingové súbory cookie (Marketing cookies).

2. Z hľadiska trvania súborov cookie (alebo ako dlho zostávajú súbory cookie uchované v pamäti prehliadača):

2.1 Súbory cookie relácie (Session cookies) – tieto súbory cookie sú dočasné a ich platnosť vyprší po zatvorení prehliadača (alebo po ukončení samotnej relácie).

2.2 Trvalé súbory cookie (Persistent cookies) – do tejto kategórie patria všetky súbory cookie, ktoré zostanú na pevnom disku zariadenia používateľa, kým ich používateľ nevymaže alebo to za neho nevykoná jeho prehliadač, a to v závislosti od dátumu exspirácie súborov cookie. Všetky trvalé súbory cookie majú vo svojom kóde zapísaný dátum uplynutia platnosti, ktorý sa môže v jednotlivých súboroch líšiť. Maximálne trvanie je 12 mesiacov.

3. Z hľadiska pôvodu súborov cookie:

3.1 Súbory cookie prvej strany (First-party cookies) – súbory cookie prvej strany ukladajú do používateľovho zariadenia priamo webové stránky webového sídla na doméne www.zabiacesta.sk (súbory cookie uvedené v bode 1.1).

3.2 Súbory cookie tretích strán (Third-party cookies) – ide o súbory cookie, ktoré sa do zariadenia používateľa umiestňujú nie prostredníctvom webových stránok webového sídla na doméne www.zabiacesta.sk, ale prostredníctvom tretích strán (analytický systém Google Analytics spoločnosti GOOGLE) (súbory cookie uvedené v bode 1.2).

https://2241067.fajnweb.sk/ocu-dokumenty/ocu-cookies