O projekte

 

Žabia cesta – viacúčelová vodná nádrž Levoča


Multifunkčný areál, ktorý ponúka relaxačné, športové, náučné ako aj kultúrne vyžitie, je pre verejnosť otvorený od 9.7.2022. Revitalizácia
areálu viacúčelovej vodnej nádrže sa začala v marci 2021 na základe projektu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko. Ide o jedinečnú novinku v našom regióne, ktorá prispeje k rozvoju cestovného ruchu.

 

Prečo žabia cesta?


Celý projekt vznikol vďaka žabám. Počas migrácie prišlo každoročne o život na priľahlej komunikácií množstvo žiab. Dôležitá bola preto stavba zábran a priechodov pod cestou, aby sa ochránilo čo najviac jedincov. Jedným z hlavných piliérov revitalizácie areálu
viacúčelovej vodnej nádrže bolo tiež vytvorenie interaktívneho náučného chodníka, ktorý je venovaný životu tunajších obojživelníkov a predstaveniu vzácnej flóry v okolí.

Mapa areálu